Select Page

Re-Evolució

Documental sobre alternatives pioneres de residus, energia, mobilitat i habitatge per a mitigar els efectes del canvi climàtic.

La primera mesura més important és que com a societat ens creguem que això és una emergència climàtica i que fer el canvi té conseqüències o incomoditats, en molts casos quant a canvi d’hàbits.

Necessitem mesures molt més ambicioses, però necessitem com a ciutadania, assabentar-nos que això també va amb nosaltres, tots podem participar a invertir en renovables, a fer renovables, a transformar els nostres hàbits, de mobilitat, de consum, de cura, d’eficiència energètica de les nostres llars, de tots els consums que estan emetent CO₂ o gasos d’efecte d’hivernacle.

Categories del documental

Residus

Quan veus un envàs, saps que això són uns diners, llavors tens un incentiu també per a enfortir de manera comunitària la recollida d’aquests residus i garantir sobretot que es recullin en bones condicions, per a després també poder ser reutilitzats.

Energia

L’energia i la manera d’obtenir-la és essencial per a lluitar contra el canvi climàtic.

Mobilitat

Hem d’avançar cap a un model de mobilitat urbana, on el vianant sigui el protagonista, qualsevol persona pugui circular amb bicicleta sense risc i el transport públic sigui l’opció preferent enfront del vehicle privat.

Habitatge

El concepte de cessió d’ús, revoluciona la manera de relacionar-te i garanteix el dret accés a l’habitatge, no el converteix en un dret assistencial, sinó que el converteix en dret garantista.

Tràiler

Mapa d’iniciatives

En el mapa pots trobar totes les iniciatives que apareixen en el documental i moltes més

 

Persones entrevistades

S’han posat objectius que s’han d’aconseguir la captació del 70% de la matèria orgànica separada, vol dir que per a garantir, d’una banda, que aquests materials que no embruten són reciclables i, d’altra banda, que la qualitat aquesta matèria orgànica la podem utilitzar.

La matèria orgànica és un luxe que no ens podem permetre perdre.

Eva García Balaguer

Ex Directora M. Ambient,, Govern de Navarra

No ens n’hi ha prou que hi hagi transició energètica, perquè aquesta que la realitzin les grans companyies elèctriques o els governs, implica que desaprofitem una magnífica oportunitat per a fer un pas més.

Mario Sánchez Herrero

Fundador, Ecooo

No pot haver-hi un domicili a Sevilla que estigui a més de 150 metres d’un carril de bici.

Paula Garvin

Ex Tinent de batle,, Aj. Sevilla

Els terrats són els llocs que normalment són més preuats per a posar habitatges que són més cares i així amortitzar els edificis. Idò nosaltres hem decidit que una part important del nostre terrat sigui comú, perquè és com la joia de corona on tothom vol estar.

Nacho García Pedraza

Veïna, Entrepatios